';

CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ,
chúc bạn những ngày tốt đẹp

vài lời

nhỏ nhỏ lung tung

mình là trinh, hai ba tuổi, bình thường, đang sống ở sài gòn. mình thích cái này cái nọ, những gì mình (từng) thích và hữu hình mình có để trên trang này. hiện tại việc hằng ngày của mình là cố gắng gỡ rối dần dần những gì cần phải gỡ. gỡ được đủ-nhiều thì mình sẽ sửa lại nội dung trên chỗ này hehe.