';
nụ hôn tháng tám

Hồ Tiến Đạt

Hey
Em sao vậy?
Hãy quay sang đây để tôi được ngắm ánh mắt ấy trước khi về


Một ngày
Mọi thứ để lại như một cuốn sách ở trên kệ

Hey
Đến đây
Tôi đã vặn đồng hồ mình nhanh hơn một chút

Em
Biết tôi nghĩ gì
Cứ để dành cho khuôn mặt ấy thêm vài phút

Bây giờ
Chỉ một lần nữa

Đi với tôi
Em có thấy cánh đồng, cánh đồng
Là cả thế giới mới
Ở bầu trời xa xôi

Đi với tôi
Em có thấy cầu vồng, cầu vồng
Nằm lạc nhịp với ánh sáng
Và mỉm cười nhưng sao thật vội vàng