';
GIỮA LÒNG SÀI GÒN

tại sao lại là “giữa lòng sài gòn”? à, vì đây là mấy mẩu của một kẻ đang ở giữa lòng (trời đất) sài gòn lẫn giữa lòng (người) sài gòn. nên hông phải chỉ toàn là về sài gòn không đâu nhen.

nhạc là chủ yếu

nhạc với vài đoạn phim cùng mấy kỷ niệm hehe

hông chỉ có nhạc

ngoài nhạc với vài đoạn phim cùng mấy kỷ niệm còn thứ khác nữa